Strategia ja taktiikka shakissa

suntzu

Strategiaa ja taktiikkaa käytetään puhekielessä synonyymeinä. Mutta mikä sanojen oikea ero on?

Lyhyesti: strategia tarkoittaa pitkän tähtäimen suunnittelua ja taktiikka taas lyhyen tähtäimen operaatioita.

Taktiikka shakissa

Shakissa taktiikka tarkoittaa lyhyitä tapahtumia, joiden seuraukset pystytään laskemaan suoraan. Siirtojen laskemisen pituus riippuu pelaajan taidoista. Hiljaisissa asemissa, joissa molemmilla puolilla on paljon vaihtoehtoja, taktinen laskeminen on hankalampaa ja epähyödyllistä. Sitten taas ”taktisissa” tai ”terävissä” asemissa, joissa on rajattu määrä pakotettuja siirtoja, siirtojen eteenpäin laskeminen on todella tärkeää.

Yksinkertaiset siirron tai parin taktiset motiivit (esim. haarukka tai tuplashakki) voidaan yhdistää pidemmiksi yhdistelmiksi, sommitelmiksi. Pitkiä uhraussommitelmia pidetään kauniina ja ne saavat usein myös huomiota esimerkiksi shakkilehdissä. Niitä voidaan verrata videopelien komboliikkeisiin tai jääkiekon syöttelymaaleihin.

Teoreetikot ovat antaneet shakin yksinkertaisille taktisille motiiveille paljon nimiä, kuten kiinnitys, haarukka, patteri, paljastushyökkäys (ja paljastusshakki), pakkosiirto, harhautus, uhraus ja ylikuormitus.

Strategia shakissa

Shakkistrategiassa asetetaan tavoitteita ja pitkän tähtäimen suunnitelmia. Strategiaa tapahtuu myös tilanteissa, joissa pelaajalla on useampi varteenotettava vaihtoehto siirrolle. Strategiaa laatiessa pelaajan on otettava huomioon asioita kuten nappuloiden arvot, keskustataistelu, sotilasasema, kuninkaan turvallisuus, hyvien ja heikkojen ruutujen kontrollointi, vapaat diagonaalit, vapaat linjat ja tummien ja valkeiden ruutujen kontrollointi.

Strategiset siirrot eli asemapeli ei ole räväkkää, vaan usein hiljaisia siirtoja, jotka valmistelevat tulevaa. Strategian avulla yritetään saada pieniä etuja omalle puolelle ja kasvattaa etuja lopulta voitoksi.

 

Tässä oli lyhyet selitykset käsitteistä strategia ja taktiikka. Molempia tarvitaan menestyksekkääseen peliin. Ilman strategiaa taktiikka on vain sohimista ja ilman taktiikkaa strategia on turhan hidasta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s